Het Frysk Akademyfûns steunt Fries wetenschappelijk onderzoek én de publicatie van Friese uitgaven.

It is mei sizzen net te dwaan.

Een aanvraag indienen

Organisaties én prive personen kunnen een aanvraag indienen voor financiële steun. Voor Fries wetenschappelijk werk of een Friese uitgave. Het bestuur van het Frysk Akademyfûns behandelt de ingekomen aanvragen in mei en oktober. 

Doelstelling

Lees hier meer over de doelstelling.

Ons beleid

Nieuwsgierig naar het gevoerde beleid?

Toekenningen

Vind hier diverse publicaties, gerealiseerd met steun van het Frysk Akademyfûns.

Voor de Friese taal en wetenschap