De heer Jacob Krol is geboren op 23 november 1898 en overleden op 23 augustus 1984. Jacob Krol heeft zijn erfenis nagelaten aan de Fryske Akademy. 

Uitgave Friestalige boeken

De opbrengsten van de nalatenschap van Jacob Krol zijn bestemd voor financiële steun aan het uitgeven van Friestalige boeken.

   

Beheer van het fonds

 Akademyfûns. In het testament van Jacob Krol staan onderstaande voorwaarden voor het beheer omschreven. 

  • Het saldo van de nalatenschap moet in stand worden gehouden en mag op een niet speculatieve wijze rentedragend worden gemaakt; 
  • het aangegroeide rentebedrag moet worden besteed voor de uitgave van Friestalige boeken;
  • in de boekuitgave moet het fonds worden genoemd bij de donateurs; 
  • het graf van Jacob Krol, in Westermar (Joure) moet worden onderhouden. Elk jaar moet dit onderhoud gecontroleerd worden. De grafrechten zijn voor onbepaalde tijd afgekocht. 

Op 28 februari 1985 is besloten de hoofdsom van het Jacob Krol Fonds jaarlijks te suppleeren met een inflatiecorrectie.