De heer S.H. Sieperda is geboren op 16 januari 1918 in Assen. Na zijn overlijden op 30 januari 2008 in Den Haag, heeft Sieperda een deel van zijn vermogen nagelaten aan het Frysk Akademyfûns.

Geen voorwaarden

Tot eind 2022 waren de opbrengsten van het fonds bestemd voor de financiering van promovendi bij de Stichting Fryske Akademy. Sinds januari 2023 is deze beperking geschrapt. Er zijn geen voorwaarden meer verbonden aan de besteding van het bedrag, voor zover deze overeenkomen met de doelen van het Frysk Akademyfûns. 

Beheer van het fonds
  • Aan dit fonds zijn geen voorwaarden voor instandhouding verbonden; 
  • ook over de besteding van het bedrag zijn geen voorwaarden verbonden, voor zover deze overeenkomen met de doelen van het Frysk Akademyfûns. 
  • in 2008 heeft het bestuur van het Frysk Akademyfûns de gelden bestempeld als een fonds waarvan uit de opbrengsten promovendi bij de stichting Fryske Akademy mee gefinancierd konden worden. In de bestuursvergadering van 11 januari 2023 heeft het volledige bestuur unaniem besloten om de eerdere, zelf opgelegde beperking te schrappen. Om de erflater recht te doen blijft het fonds geregistreerd onder de naam Sieperdafûns.