De heer A.W. Verdelman is geboren op 14 januari 1939 in Den Haag en overleden op 19 oktober 2020 in Zoetermeer. De heer Verdelman heeft het Frysk Akademyfûns een legaat ter grootte van €25.000 nagelaten. 

Fonologie van het Frysk

De legataris heeft dit bedrag specifiek bestemd voor onderzoek naar de fonologie van het Fries.

Beheer van het fonds

Het beheer van het fonds ligt in handen van de Stichting Frysk Akademyfûns. Aan dit fonds zijn geen voorwaarden verbonden voor instandhouding.