Het Frysk Akademyfûns

Het vermogen van het Frysk Akademyfûns wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek, of aan andere door het bestuur goedgekeurde doelen, voor zover deze overeenkomen met de doelen van het Frysk Akademyfûns.

Beheer legaten Fryske Akademy

Het beheer van onderstaande legaten, uit nalatenschappen aan de Fryske Akademy, ligt in handen van het Frysk Akademyfûns. 

Het Jacob Krol Fûns, het Pot-Cuperus Fûns, het Mr. F.A. Gerbens Fonds, het S.H. Sieperda Fûns en het A.W. Verdelman Fonds

Namens bovengenoemde fondsen worden regelmatig toezeggingen gedaan voor financiële bijdragen aan de publicatie van uitgaven. 

Zowel privé personen als organisaties kunnen een beroep doen op financiële steun door één van de fondsen. 

In mei en oktober worden de aanvragen behandeld door het bestuur van het Frysk Akademyfûns. Aanvragen kunnen uiterlijk tot 15 april of 15 september ingediend worden.