Fondsen

In het verleden heeft de Stichting Fryske Akademy meerdere legaten ontvangen. Het beheer van deze legaten ligt bij de Stichting Frysk Akademyfûns. Aan het S.H. Sieperda Fonds en het A.W. Verdelman Fonds zijn geen specifieke voorwaarden verbonden. De middelen van deze fondsen zijn opgenomen in het eigen vermogen van het FAF.

Bestemmingsfondsen

Bij drie legaten is bepaald dat het bedrag van de nalatenschap in stand moet worden gehouden. Hiervoor zijn drie verschillende bestemmingsfondsen gevormd; het Jacob Krol Fonds, het Pot-Cuperus Fonds en het Mr. F.A. Gerbens Fonds. 

Het saldo van de jaarlijkse opbrengsten moet aan een specifiek doel worden besteed. Het doel van aangevraagde projecten moet passen zijn de door de legataris vastgestelde bestemming. Meer informatie staat op de pagina’s van deze fondsen. 

Jaarlijks worden deze bestemmingsfondsen geïndexeerd met een bedrag berekend op basis van het gezinsconsumptie-indexcijfer. Het aangegroeide rentebedrag komt in een bestemmingsreserve. Deze bestemmingsreserve is het maximum bedrag dat per fonds kan worden toegezegd.