In 1963 is het Pot-Cuperus Fonds ontstaan, na het overlijden van mevrouw Pot-Cuperus.

Friese boeken voor jongeren

De fondsopbrengsten van de nalatenschap van mevrouw Pot-Cuperus zijn bestemd voor financiële steun ten behoeve van het uitgeven van Friese en in het Fries vertaalde boeken voor (schoolgaande) jongeren.

   

Beheer van het fonds

Sinds 1 januari 1987 ligt het beheer van het Pot-Cuperus Fonds in handen van de Stichting Frysk Akademyfûns. 

Volgens de volgende bepalingen worden de gelden beheerd: 

  • de hoofdsom dient als een separaat fonds geregistreerd; 
  • de fondsopbrengsten moeten worden besteed aan de uitgave van Friese en in het Fries vertaalde boeken voor de schoolgaande jongeren en voor jongeren. 

Op 28 februari 1985 is besloten de hoofdsom van het Pot-Cuperus Fonds jaarlijks te suppleren met een inflatiecorrectie.