Zowel privé personen als organisaties kunnen een beroep doen op financiële steun van één van de fondsen. 

In mei en oktober worden de aanvragen behandeld door het bestuur van het Frysk Akademyfûns. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 15 april of 15 september ingediend worden. 

Onder het kopje PROCEDURE staat informatie over de voorwaarden. Het indienen van een aanvraag voor financiële steun kan alleen digitaal via e-mail naar faf@fryskakademyfuns.nl.

De aanvraag kan worden gericht aan:

Stichting Frysk Akademyfûns

Doelestraat 8

8911 DX Leeuwarden

Gegevens aanvrager:

Bedrijf / organisatie 

 • Naam of organisatie;
 • contactpersoon; 
 • adres, 
 • postcode, woonplaats; 
 • telefoonnummer en e-mailadres; 
 • bankrekeningnummer

Privépersoon 

 • Naam; 
 • adres, postcode, woonplaats; 
 • telefoonnummer en e-mailadres; 
 • bankrekeningnummer.
Wat stuurt u mee?
 • Omschrijving van het doel van de aanvraag; 
 • een sluitende exploitatie begroting waaruit blijkt welke andere fondsen zijn aangeschreven; 
 • een duidelijk en realistisch tijdspad voor de realisatie van het beoogde doel.

Aanvragen voor ondersteuning worden alleen in behandeling genomen als aan alle voorwaarden is voldaan.