Mr. F.A. Gerbens heeft in 1947 een startbedrag van hfl. 2.500 nagelaten aan de Fryske Akademy. In de jaren 40 werd dat bedrag aangevuld met extra stortingen van hfl. 200.

Friestalige onderzoeken

De fondsopbrengsten zijn bestemd voor financiële ondersteuning aan Friestalige onderzoeken.

Beheer van het fonds

Op 1 januari 1987 heeft Stichting Frysk Akademyfûns het beheer van dit fonds overgenomen van de Fryske Akademy. De gelden worden beheerd overeenkomstig volgende bepalingen: 

  • de hoofdsom dient indien een separaat fonds geregistreerd te worden; 
  • het saldo van de nalatenschap dient in stand te worden gehouden, en mag op een niet-speculatieve wijze rentedragend worden gemaakt; 
  • het groeiende rentebedrag moet worden besteed aan Friestalige onderzoeken. 

Op 28 februari 1985 is besloten de hoofdsom van het Mr. F.A. Gerbens Fonds jaarlijks te suppleren met een inflatiecorrectie.